Comissió d'Estudi de la Seguretat Viària

Dia:
Dimarts, 17 de setembre de 2013
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Compareixença del director del Servei Català de Trànsit davant la Comissió d'Estudi de la Seguretat Viària per a informar sobre el Pla de seguretat viària 2014-2016 i sobre el nou Pla estratègic de seguretat viària 2014-2020 (Tram. 357-00377/10)

    Comissió d'Estudi de la Seguretat Viària

    Compareixença.