Comissió d'Estudi de la Seguretat Viària

Dia:
Dijous, 16 de maig de 2013
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Elaboració del Pla de treball

  • 2

    Pla de treball de la Comissió d'Estudi de la Seguretat Viària (Tram. 394-00004/10)

    Comissió d'Estudi de la Seguretat Viària

    Debat de la proposta.