Comissió d'Estudi de la Seguretat Viària

Dia:
Dijous, 28 de juny de 2012
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Compareixença del director del Servei Català de Trànsit davant la Comissió d'Estudi de la Seguretat Viària per a informar sobre el Pla de seguretat viària de Catalunya 2011-2013 (Tram. 357-00403/09)

    Comissió d'Estudi de la Seguretat Viària

    Compareixença.