Comissió d'Estudi de la Seguretat Viària

Dia:
Dimarts, 24 d'abril de 2012
Hora:
13:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

 • 1

  Composició de la Comissió d'Estudi de la Seguretat Viària (Tram. 406-00002/09)

  Constitució de la comissió

 • 2

  Composició de la Comissió d'Estudi de la Seguretat Viària (Tram. 406-00002/09)

  Junta de Portaveus

  Ratificació de la presidenta proposada pel grup parlamentari (article 41.2 del Reglament del Parlament)