Comissió d'Estudi d'un Nou Model de Finançament basat en el Concert Econòmic

Dia:
Divendres, 3 de juny de 2011
Hora:
11:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

  • 3

    Composició de la Comissió d'Estudi d'un Nou Model de Finançament basat en el Concert Econòmic (Tram. 406-00001/09)

    Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari (article 41.2 del Reglament del Parlament)

  • 4

    Composició de la Comissió d'Estudi d'un Nou Model de Finançament basat en el Concert Econòmic (Tram. 406-00001/09)

    Constitució de la comissió