Intergrup del Poble Gitano

Dia:
Dimecres, 6 de juliol de 2022
Hora:
11:30h En acabar la sessió de control al Govern
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Composició de l'Intergrup del Poble Gitano (Tram. 413-00002/13)

  Mesa del Parlament

  Constitució de l'Intergrup del Poble Gitano

 • 2

  Elecció del coordinador o coordinadora de l'Intergrup

 • 3

  Periodicitat de les sessions de treball