Intergrup del Poble Gitano

Dia:
Dilluns, 16 de novembre de 2020
Hora:
17:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Seguiment d'assumptes que afecten al poble gitano