Intergrup del Poble Gitano

Dia:
Dilluns, 18 de novembre de 2019
Hora:
17:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Concretar les accions per tal de registrar una Proposta de Resolució sobre la necessitat que la cultura gitana i el fet gitano siguin presents en els llibres escolars

  • 2

    Dia de l'Arribada del Poble Gitano a Catalunya (26 de novembre)

  • 3

    Precs i preguntes