Intergrup del Poble Gitano

Dia:
Dilluns, 11 de març de 2019
Hora:
17:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia