Intergrup del Poble Gitano

Dia:
Dilluns, 18 de febrer de 2019
Hora:
17:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia