Intergrup del Poble Gitano

Dia:
Dilluns, 12 de novembre de 2018
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

 • 1

  Composició de l'Intergrup del Poble Gitano (Tram. 413-00001/12)

 • 2

  Elecció del coordinador o de la coordinadora

 • 3

  Designació de les entitats (d'acord amb l'article 71.4 del Reglament del Parlament)

 • 4

  Elaboració del pla de treball