Intergrup del Poble Gitano

Dia:
Dilluns, 20 de juny de 2016
Hora:
00:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia