Intergrup del Poble Gitano

Dia:
Dilluns, 18 d'abril de 2016
Hora:
18:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

 • 1

  Composició de l'Intergrup del Poble Gitano (Tram. 413-00003/11)

  Mesa del Parlament

  Constitució de l'Intergrup

 • 2

  Composició de l'Intergrup del Poble Gitano (Tram. 413-00003/11)

  Mesa del Parlament

  Elecció del coordinador o la coordinadora

 • 3

  Elaboració del pla de treball i calendarització