Intergrup del Poble Gitano

Dia:
Dimarts, 17 de setembre de 2013
Hora:
17:00h
Lloc:
Sala 8

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

  • 1

    Composició de l'Intergrup del Poble Gitano (Tram. 413-00004/10)

    Mesa del Parlament

    Constitució de l'Intergrup