Comissió de Polítiques de Joventut

Dia:
Dimecres, 22 de desembre de 2021
Hora:
15:30h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'associació Joves per la Defensa de la Constitució, S'ha acabat! davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la situació dels drets i les llibertats dels joves a les universitats (Tram. 356-00338/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre les polítiques de joventut (Tram. 356-00361/13)

  Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de l'Agència Catalana de la Joventut davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre les polítiques de joventut (Tram. 356-00362/13)

  Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Infància, Adolescència i Joventut davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre les polítiques de joventut (Tram. 356-00363/13)

  Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença del director general de Joventut davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre les polítiques de joventut (Tram. 356-00364/13)

  Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Fòrum de Joves Electes de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre les polítiques de joventut (Tram. 356-00383/13)

  Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Munixic - Regidors de Joventut de Pobles Petits davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre les polítiques de joventut (Tram. 356-00384/13)

  Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Fundació Triangle Jove davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre les polítiques de joventut (Tram. 356-00385/13)

  Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Professionals de Joventut davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre les polítiques de joventut (Tram. 356-00386/13)

  Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença d'una representació d'Acció Jove davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la situació de la joventut (Tram. 356-00388/13)

  David González Chanca, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença d'una representació d'Avalot davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la situació de la joventut (Tram. 356-00389/13)

  David González Chanca, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la situació de la joventut (Tram. 356-00390/13)

  David González Chanca, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació de Salut Mental de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre els problemes de salut mental en els joves (Tram. 356-00391/13)

  Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; David González Chanca, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Propostes de noves compareixences

 • 15

  Compareixença d'una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre les polítiques de joventut (Tram. 357-00179/13)

  Comissió de Polítiques de Joventut

  Compareixença.

Nota: * La compareixença a que es refereix el punt 2 (compareixença d'una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre les polítiques de joventut) se substanciarà, si es aprovada, en la mateixa sessió de la comissió abans del darrer punt de l'ordre del dia.