Comissió de Polítiques de Joventut

Dia:
Dimarts, 11 de desembre de 2018
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió de Polítiques de Joventut amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el pla del Govern en matèria de polítiques de joventut (Tram. 355-00030/12)

  Comissió de Polítiques de Joventut

  Sessió informativa.

 • 2

  Compareixença de la directora general de Joventut davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a explicar el pla d'acció de la Direcció General (Tram. 357-00109/12)

  Comissió de Polítiques de Joventut

  Compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de la Secretària d'Infància, Adolescència i Joventut davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre les línies d'actuació de la secretaria (Tram. 356-00249/12)

  David Bertran Román, del Comissió de Polítiques de Joventut; Mònica Sales de la Cruz, del Comissió de Polítiques de Joventut; Rut Ribas i Martí, del Comissió de Polítiques de Joventut; Pol Gibert Horcas, del Comissió de Polítiques de Joventut; Lucas Silvano Ferro Solé, del Comissió de Polítiques de Joventut; Maria Sirvent Escrig, del Comissió de Polítiques de Joventut; Andrea Levy Soler, del Comissió de Polítiques de Joventut

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença

 • 4

  Compareixença de la secretària d'Infància, Adolescència i Joventut davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre les línies d'actuació de la Secretaria (Tram. 357-00225/12)

  Comissió de Polítiques de Joventut

  Compareixença.

Nota: PD: Si s'escau la presidència de la comissió proposarà l'ampliació de l'ordre del dia amb la substanciació de la compareixença de la Secretària d'Infància, Adolescència i Joventut perquè informi sobre les línies d'actuació de la secretaria.