Comissió de Polítiques de Joventut

Dia:
Dimarts, 20 de novembre de 2018
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de la presidenta del Secretariat del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre l'acció i els objectius del Consell (Tram. 357-00110/12)

  Comissió de Polítiques de Joventut

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació d'Avalot - Joves de la Unió General de Treballadors de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a explicar l'informe "Situació actual del jovent català a la Unió Europea" (Tram. 357-00108/12)

  Comissió de Polítiques de Joventut

  Compareixença.

 • 3

  Proposta de resolució sobre el Cos Europeu de Solidaritat (Tram. 250-00344/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; David Bertran Román, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 143, 33; esmenes: BOPC, 196, 8)