Comissió de Polítiques de Joventut

Dia:
Dimarts, 23 d'octubre de 2018
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Elecció del secretari o secretària de la Comissió.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques de Joventut amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el pla del Govern en matèria de polítiques de joventut (Tram. 354-00039/12)

  David Bertran Román, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Rut Ribas i Martí, del Grup Parlamentari Republicà; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'una representació d'Avalot - Joves de la Unió General de Treballadors de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè expliqui l'informe "Situació actual del jovent català a la Unió Europea" (Tram. 356-00197/12)

  Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de Joventut davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè expliqui el pla d'acció de la Direcció General (Tram. 356-00206/12)

  Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de Joventut davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre el pla de la Direcció en l'àmbit de les polítiques de joventut (Tram. 356-00220/12)

  David Bertran Román, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Rut Ribas i Martí, del Grup Parlamentari Republicà; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de la presidenta del Secretariat del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l'acció i els objectius del Consell (Tram. 356-00221/12)

  David Bertran Román, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Rut Ribas i Martí, del Grup Parlamentari Republicà; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Proposta de resolució sobre la prevenció de la radicalització i l'extremisme violent que porten els joves al terrorisme (Tram. 250-00229/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; David Bertran Román, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 106, 29; esmenes: BOPC, 176, 3)

 • 8

  Composició de la Comissió de Polítiques de Joventut (Tram. 411-00002/12)

  Junta de Portaveus

  Presidència i composició de la Comissió.

Nota: Nota: Si s'escau la presidència de la Comissió proposarà l'ampliació de l'ordre del dia amb la substanciació de la compareixença de la presidenta del Secretariat del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.