Comissió de Polítiques de Joventut

Dia:
Dimarts, 5 de setembre de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre les alternatives de tinença d'habitatge i d'accés a l'habitatge per a joves (Tram. 250-01084/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Giner Miguélez, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 446, 132; esmenes: BOPC, 489, 160)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el Carnet Jove (Tram. 250-01051/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Giner Miguélez, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 427, 16; esmenes: BOPC, 462, 10)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la sensibilització entorn de la moda de la dieta sense gluten (Tram. 250-01026/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 413, 44)

 • 4

  Proposta de resolució sobre els accidents laborals dels joves (Tram. 250-00965/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 384, 48)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la prevenció de la violència de gènere entre menors d'edat (Tram. 250-00929/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 364, 36; esmenes: BOPC, 452, 8)