Comissió de Polítiques de Joventut

Dia:
Dimarts, 11 de juliol de 2017
Hora:
00:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

Nota: Nota: si s'escau la presidència de la comissió proposarà l'ampliació de l'ordre del dia per a substanciar aquestes compareixences.