Comissió de Polítiques de Joventut

Dia:
Dimarts, 11 de juliol de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença d'una representació d'Acció Jove - Joves de Comissions Obreres davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l'estat de les polítiques d'habitatge juvenil (Tram. 356-00649/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Giner Miguélez, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'una representació d'Avalot - Joves de la Unió General de Treballadors de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l'estat de les polítiques d'habitatge juvenil (Tram. 356-00650/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Giner Miguélez, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l'estat de les polítiques d'habitatge juvenil (Tram. 356-00651/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Giner Miguélez, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Munixic davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l'habitatge en municipis petits (Tram. 356-00708/11)

  Bernat Solé i Barril, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Compareixença d'una representació d'Acció Jove - Joves de Comissions Obreres davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre l'estat de les polítiques d'habitatge juvenil (Tram. 357-00602/11)

  Comissió de Polítiques de Joventut

  Compareixença.

 • 6

  Compareixença d'una representació d'Avalot - Joves de la Unió General de Treballadors de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre l'estat de les polítiques d'habitatge juvenil (Tram. 357-00603/11)

  Comissió de Polítiques de Joventut

  Compareixença.

 • 7

  Compareixença d'una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre l'estat de les polítiques d'habitatge juvenil (Tram. 357-00604/11)

  Comissió de Polítiques de Joventut

  Compareixença.

 • 8

  Compareixença d'una representació de Munixic davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre l'habitatge en municipis petits (Tram. 357-00605/11)

  Comissió de Polítiques de Joventut

  Compareixença.

Nota: Nota: si s'escau la presidència de la comissió proposarà l'ampliació de l'ordre del dia per a substanciar aquestes compareixences.