Comissió de Polítiques de Joventut

Dia:
Dimarts, 16 de maig de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 10

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Compareixença de Francesc Poch, director de l'Agència Catalana de la Joventut, davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a explicar els eixos d'actuació de l'Agència (Tram. 357-00219/11)

    Comissió de Polítiques de Joventut

    Compareixença.