Comissió de Polítiques de Joventut

Dia:
Dimarts, 13 de juny de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 10

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Sessió informativa de la Comissió de Polítiques de Joventut amb la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per a informar sobre les polítiques d'habitatge dirigides als joves (Tram. 355-00048/11)

    Comissió de Polítiques de Joventut

    Sessió informativa.