Comissió de Polítiques de Joventut

Dia:
Dimecres, 26 d'abril de 2017
Hora:
13:00h. o en acabar la sessió plenària del matí
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la prevenció dels accidents de trànsit (Tram. 250-00755/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; David Mejía Ayra, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 285, 99)

 • 2

  Proposta de resolució sobre un model català de garantia juvenil (Tram. 250-00962/11)

  Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; David Mejía Ayra, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista; Joan Giner Miguélez, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació

  (Text presentat: BOPC, 384, 45)

Nota: Nota: El president de la comissió proposarà l'ampliació de l'ordre del dia amb la incorporació com a punt número 2 del debat i votació de la Proposta de resolució sobre un model català de garantia juvenil (tram. 250-00962/11) sempre que s'hagin complert tots els requisits reglamentaris.