Comissió de Polítiques de Joventut

Dia:
Dimarts, 18 d'abril de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre el Programa de garantia juvenil (Tram. 357-00405/11)

  Comissió de Polítiques de Joventut

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació d'Avalot - Joves de la Unió General de Treballadors de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a presentar l'informe sobre les dificultats d'accés de la gent jove a l'habitatge (Tram. 357-00224/11)

  Comissió de Polítiques de Joventut

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença d'Irene Ortiz, coordinadora nacional d'Acció Jove de Comissions Obreres, davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre el Programa de garantia juvenil (Tram. 357-00403/11)

  Comissió de Polítiques de Joventut

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença d'una representació del Laboratori de Transferència de Coneixement AQR-Lab de la Universitat de Barcelona davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre el Programa de garantia juvenil (Tram. 357-00404/11)

  Comissió de Polítiques de Joventut

  Compareixença.