Comissió de Polítiques de Joventut

Dia:
Dimarts, 28 de febrer de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre les mesures per a fer front a l'assetjament i el ciberassetjament entre iguals (Tram. 250-00242/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 89, 50; esmenes: BOPC, 124, 10)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el reconeixement de l'associacionisme educatiu amb infants i joves (Tram. 250-00555/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Giner Miguélez, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de Resolució i de les esmenes presentades

  (Text presentat: BOPC, 206, 169; esmenes: BOPC, 238, 13)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la prevenció de les malalties de transmissió sexual entre els joves (Tram. 250-00702/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 268, 33; esmenes: BOPC, 342, 23)

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'empresa Facebook davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre les polítiques de control del ciberassetjament i les mesures per a combatre'l (Tram. 356-00378/11)

  Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'empresa Twitter davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre les polítiques de control del ciberassetjament i les mesures per a combatre'l (Tram. 356-00379/11)

  Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Pimec davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l'aplicació del Programa de garantia juvenil (Tram. 356-00518/11)

  Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; David Mejía Ayra, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista; Joan Giner Miguélez, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Joan Garriga Quadres, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'Aina Vidal, coordinadora nacional d'Acció Jove de Comissions Obreres, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre el Programa de garantia juvenil (Tram. 356-00538/11)

  Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; David Mejía Ayra, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Joan Garriga Quadres, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Joan Giner Miguélez, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Laboratori de Transferència de Coneixement AQR-Lab de la Universitat de Barcelona davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre el Programa de garantia juvenil (Tram. 356-00539/11)

  Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; David Mejía Ayra, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Joan Garriga Quadres, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Joan Giner Miguélez, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre el Programa de garantia juvenil (Tram. 356-00540/11)

  Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; David Mejía Ayra, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Joan Garriga Quadres, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Joan Giner Miguélez, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.