Comissió de Polítiques de Joventut

Dia:
Dimarts, 8 de novembre de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de Joventut davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi del desenvolupament del Pla de garantia juvenil (Tram. 356-00381/11)

  Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Polítiques de Joventut; David Mejía Ayra, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Polítiques de Joventut; Pol Gibert Horcas, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Polítiques de Joventut; Joan Giner Miguélez, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Polítiques de Joventut; Fernando Sánchez Costa, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Polítiques de Joventut; Joan Garriga Quadres, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Polítiques de Joventut

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de Mercè Garau, directora del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre el Programa de garantia juvenil (Tram. 356-00409/11)

  Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Compareixença de Jesús Quiroga, responsable del Programa de garantia juvenil, davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a explicar la situació d'aquest programa (Tram. 357-00218/11)

  Comissió de Polítiques de Joventut

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença de la directora general de Joventut davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre el Pla de garantia juvenil (Tram. 357-00283/11)

  Comissió de Polítiques de Joventut

  Compareixença.

 • 5

  Compareixença de Mercè Garau, directora del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, davant la Comissió de Polítiques de Joventut, per a informar sobre el Programa de garantia juvenil (Tram. 357-00284/11)

  Comissió de Polítiques de Joventut

  Compareixença.

Nota: Nota: Si s'escau se substanciarà com a punt número 4 la compareixença de la directora general de Joventut perquè informi del desenvolupament del Pla de garantia juvenil i com a punt número 5 la compareixença de Mercè Garau, directora del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, perquè informi sobre el Programa de garantia juvenil.