Comissió de Polítiques de Joventut

Dia:
Dimarts, 24 de maig de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Compareixença d'una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a explicar el projecte del Consell (Tram. 357-00030/11)

    Comissió de Polítiques de Joventut

    Compareixença.