Comissió de Polítiques de Joventut

Dia:
Dimarts, 5 d'abril de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Composició de la Comissió de Polítiques de Joventut (Tram. 411-00002/11)

  Junta de Portaveus

  Elecció del secretari o la secretària de la Comissió

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques de Joventut amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el Pla de govern (Tram. 354-00050/11)

  Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; David Mejía Ayra, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista; Joan Giner Miguélez, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Joan Garriga Quadres, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de Joventut davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè expliqui el Pla de govern (Tram. 356-00057/11)

  Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; David Mejía Ayra, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista; Joan Giner Miguélez, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Joan Garriga Quadres, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè expliqui el projecte del Consell (Tram. 356-00078/11)

  Gerard Gómez del Moral i Fuster, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; David Mejía Ayra, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista; Joan Giner Miguélez, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Joan Garriga Quadres, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sessió informativa de la Comissió de Polítiques de Joventut amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el Pla de govern (Tram. 355-00023/11)

  Comissió de Polítiques de Joventut

  Sessió informativa.

 • 6

  Compareixença de la directora general de Joventut davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a explicar el Pla de govern (Tram. 357-00029/11)

  Comissió de Polítiques de Joventut

  Compareixença.

Nota: PD:
Si s'escau la sessió informativa amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el Pla de Govern se substanciarà com a punt 5 de l'ordre del dia.

Si s'escau la compareixença de la directora general de Joventut perquè expliqui el Pla de Govern se substanciarà com a punt 6 de l'ordre del dia.