Comissió de Polítiques de Joventut

Dia:
Dimarts, 14 de juliol de 2015
Hora:
15:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la creació d'un grup de treball temporal per a establir un marc català de qualitat de les pràctiques no laborals (Tram. 250-01575/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Mixt; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 525, 59; esmenes: BOPC, 592, 31)

 • 2

  Compareixença del secretari d'Habitatge i Millora Urbana davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a explicar la política d'habitatge per a joves (Tram. 357-01353/10)

  Comissió de Polítiques de Joventut

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença d'Agnès Pardell i Veà i M. Àngels Cabasés davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informin sobre l'aplicació de la garantia juvenil (Tram. 357-01270/10)

  Comissió de Polítiques de Joventut

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença de M. Àngels Cabasés i Agnès Pardell, autores del llibre "Una visión crítica del Plan de implantación de la garantía juvenil", davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a presentar aquest llibre (Tram. 357-01352/10)

  Comissió de Polítiques de Joventut

  Compareixença.