Comissió de Polítiques de Joventut

Dia:
Dimarts, 21 d'abril de 2015
Hora:
15:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques de Joventut amb la consellera de Benestar Social i Família sobre el compliment de la Resolució 301/X, sobre la situació de la joventut, i de la Moció 164/X, sobre les mesures per a fer front a la desocupació juvenil (Tram. 354-00394/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Marea Granate davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè expliqui les propostes d'aquest col·lectiu (Tram. 356-01121/10)

  Marta Pascal i Capdevila, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de M. Àngels Cabasés i Agnès Pardell, autores del llibre "Una visión crítica del Plan de implantación de la garantía juvenil", davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè presentin aquest llibre (Tram. 356-01122/10)

  Marta Pascal i Capdevila, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Habitatge i Millora Urbana davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè expliqui la política d'habitatge per a joves (Tram. 356-01152/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Compareixença d'una representació de l'Observatori Català de la Joventut davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a presentar l'Enquesta a la joventut 2012 (Tram. 357-00688/10)

  Comissió de Polítiques de Joventut

  Compareixença.

 • 6

  Compareixença d'una representació de Marea Granate davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a explicar les propostes d'aquest col·lectiu (Tram. 357-01351/10)

  Comissió de Polítiques de Joventut

  Compareixença.