Comissió de Polítiques de Joventut

Dia:
Dimarts, 17 de febrer de 2015
Hora:
15:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la presentació d'un informe sobre el compliment dels acords del debat general sobre la situació de la joventut (Tram. 250-01183/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 351, 43; esmenes: BOPC, 388, 15)

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'Agnès Pardell i Veà, catedràtica de dret del treball i de la seguretat social de la Universitat de Lleida, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre l'aplicació de la garantia juvenil (Tram. 356-00950/10)

  Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sessió informativa de la Comissió de Polítiques de Joventut amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre les polítiques d'ocupació per a joves (Tram. 355-00165/10)

  Comissió de Polítiques de Joventut

  Sessió informativa.