Comissió de Polítiques de Joventut

Dia:
Dimarts, 9 de desembre de 2014
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la presentació d'un informe sobre el compliment dels acords del debat general sobre la situació de la joventut (Tram. 250-01183/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 351, 43; esmenes: BOPC, 388, 15)

 • 2

  Compareixença de Mario Granados, membre de l'Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut, davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a explicar la situació dels professionals de l'àmbit de les polítiques de joventut (Tram. 357-00695/10)

  Comissió de Polítiques de Joventut

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença d'una representació de l'associació Esplais Catalans (Esplac) davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre la situació dels esplais i l'educació en el lleure (Tram. 357-00751/10)

  Comissió de Polítiques de Joventut

  Compareixença.