Comissió de Polítiques de Joventut

Dia:
Dimarts, 4 de novembre de 2014
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la presentació d'un informe sobre el compliment dels acords del debat general sobre la situació de la joventut (Tram. 250-01183/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 351, 43; esmenes: BOPC, 388, 15)

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques de Joventut amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre les polítiques d'ocupació per a joves (Tram. 354-00340/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a explicar el Pla d'actuació territorial de polítiques de joventut 2016 (Tram. 357-00693/10)

  Comissió de Polítiques de Joventut

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a explicar el Pla d'actuació territorial de polítiques de joventut 2016 (Tram. 357-00694/10)

  Comissió de Polítiques de Joventut

  Compareixença.