Comissió de Polítiques de Joventut

Dia:
Dimarts, 14 d'octubre de 2014
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques de Joventut amb la consellera de Benestar Social i Família sobre el compliment de la Resolució 301/X, sobre la situació de la joventut (Tram. 354-00312/10)

  Marta Pascal i Capdevila, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sessió informativa de la Comissió de Polítiques de Joventut amb la consellera de Benestar Social i Família sobre el compliment de la Resolució 301/X, sobre la situació de la joventut (Tram. 355-00155/10)

  Comissió de Polítiques de Joventut

  Sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'associació Esplais Catalans (Esplac) davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la situació dels esplais i l'educació en el lleure (Tram. 356-00863/10)

  Marta Pascal i Capdevila, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.