Comissió de Polítiques de Joventut

Dia:
Dimecres, 16 de juliol de 2014
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre l'ocupació juvenil i les mesures per a fomentar l'ocupació i l'emprenedoria (Tram. 357-00458/10)

  Comissió de Polítiques de Joventut

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de Núria Ramon, presidenta del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a explicar les prioritats del Consell (Tram. 357-00689/10)

  Comissió de Polítiques de Joventut

  Compareixença.

 • 3

  Proposta de resolució sobre la convocatòria de subvencions per a projectes de joventut (Tram. 250-00915/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 257, 44; esmenes: BOPC, 290, 34)

 • 4

  Proposta de calendari per al següent període de sessions