Comissió de Polítiques de Joventut

Dia:
Dimecres, 2 de juliol de 2014
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Observatori Català de la Joventut davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè presenti l'Enquesta a la joventut 2012 (Tram. 356-00751/10)

  Marta Pascal i Capdevila, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de Núria Ramon, presidenta del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè expliqui les prioritats del Consell (Tram. 356-00752/10)

  Marta Pascal i Capdevila, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la situació de l'escoltisme i l'educació en el lleure (Tram. 356-00753/10)

  Marta Pascal i Capdevila, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'una representació d'Acció Escolta de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la situació de l'escoltisme i l'educació en el lleure (Tram. 356-00754/10)

  Marta Pascal i Capdevila, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'una representació d'Escoltes Catalans davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la situació de l'escoltisme i l'educació en el lleure (Tram. 356-00755/10)

  Marta Pascal i Capdevila, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè expliqui el Pla d'actuació territorial de polítiques de joventut 2016 (Tram. 356-00756/10)

  Marta Pascal i Capdevila, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè expliqui el Pla d'actuació territorial de polítiques de joventut 2016 (Tram. 356-00757/10)

  Marta Pascal i Capdevila, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de Mario Granados, membre de l'Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè expliqui la situació dels professionals de l'àmbit de les polítiques de joventut (Tram. 356-00764/10)

  Marta Pascal i Capdevila, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Compareixença de responsables de la publicació "Democràcia, participació i joventut. Una anàlisi de l'Enquesta de participació i política 2011" davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a explicar el contingut d'aquesta publicació (Tram. 357-00525/10)

  Comissió de Polítiques de Joventut

  Compareixença.