Comissió de Polítiques de Joventut

Dia:
Dimecres, 5 de març de 2014
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió de Polítiques de Joventut amb la consellera d'Ensenyament sobre la situació dels joves en el moment d'accedir a la universitat i a la formació professional (Tram. 355-00081/10)

  Comissió de Polítiques de Joventut

  Sessió informativa.

 • 2

  Compareixença del secretari de Polítiques Educatives davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre l'accés dels joves a la universitat (Tram. 357-00463/10)

  Comissió de Polítiques de Joventut

  Compareixença.