Comissió de Polítiques de Joventut

Dia:
Dimecres, 26 de juny de 2013
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Composició de la Comissió de Polítiques de Joventut (Tram. 411-00002/10)

  Junta de Portaveus

  Elecció del secretari o la secretària

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques de Joventut amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre la lluita contra la desocupació juvenil (Tram. 354-00081/10)

  Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença del director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè expliqui les mesures adoptades amb relació a la formació professional (Tram. 356-00254/10)

  Marta Pascal i Capdevila, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de Sergi Contreras, president del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la situació dels joves i la manera de combatre la desocupació juvenil (Tram. 356-00255/10)

  Marta Pascal i Capdevila, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  (Tram. 357-00305/10)

  Comissió de Polítiques de Joventut

  Compareixença.

 • 6

  Compareixença del director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a explicar les mesures adoptades amb relació a la formació professional (Tram. 357-00305/10)

  Comissió de Polítiques de Joventut

  Compareixença.

 • 7

  Compareixença de Sergi Contreras, president del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre la situació dels joves i la manera de combatre la desocupació juvenil (Tram. 357-00306/10)

  Comissió de Polítiques de Joventut

  Compareixença.

 • 8

  (Tram. 357-00306/10)

  Comissió de Polítiques de Joventut

  Compareixença.

Nota: La presidenta, si escau, proposarà l'ampliació de l'ordre del dia per a substanciar les compareixences relatives als punts 2 i 3 de l'ordre del dia