Comissió de Polítiques de Joventut

Dia:
Dimarts, 7 de maig de 2013
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Composició de la Comissió de Polítiques de Joventut (Tram. 411-00002/10)

  Junta de Portaveus

  Ratificació de la presidenta proposada pel grup parlamentari (article 41.2 del Reglament del Parlament)

 • 3

  Sessió informativa de la Comissió de Polítiques de Joventut amb la consellera de Benestar Social i Família sobre els objectius i les actuacions del departament en l'àmbit de les polítiques de joventut (Tram. 355-00016/10)

  Neus Munté i Fernàndez, Consellera del Departament de Benestar Social i Família

  Sessió informativa.