Comissió de Polítiques de Joventut

Dia:
Dimecres, 16 de maig de 2012
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del director general de Joventut davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre el Pla nacional de joventut i el desplegament de la Llei 33/2010, de polítiques de joventut (Tram. 357-00236/09)

  Comissió de Polítiques de Joventut

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre les polítiques de joventut en l'àmbit de l'ocupació (Tram. 357-00216/09)

  Comissió de Polítiques de Joventut

  Compareixença.