Comissió de Polítiques de Joventut

Dia:
Dimecres, 7 de març de 2012
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 2

  Composició de la Comissió de Polítiques de Joventut (Tram. 411-00002/09)

  Ple del Parlament

  Proposta de substitució de membres especialistes

 • 8

  Compareixença de May Jané Cerdans, creadora de Comfort&Joy, davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre les polítiques de joventut en l'àmbit de l'ocupació (Tram. 357-00221/09)

  Comissió de Polítiques de Joventut

  Compareixença.

 • 10

  Compareixença de Fernando Páramo Gómez, membre del Consell Assessor de la Jove Cambra d'Empresaris de Barcelona, davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre les polítiques de joventut en l'àmbit de l'ocupació (Tram. 357-00222/09)

  Comissió de Polítiques de Joventut

  Compareixença.

 • 11

  Compareixença d'una representació de la Coordinació Rural de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a exposar l'impuls de línies de treball per a la gent jove dels territoris rurals (Tram. 357-00278/09)

  Comissió de Polítiques de Joventut

  Compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Coordinació Rural de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè exposi l'impuls de línies de treball per a la gent jove dels territoris rurals (Tram. 356-00286/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Compareixença d'una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre les polítiques de joventut en l'àmbit de l'ocupació (Tram. 357-00216/09)

  Compareixença.