Comissió de Polítiques de Joventut

Dia:
Dimecres, 4 de maig de 2011
Hora:
15:45h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Composició de la Comissió de Polítiques de Joventut (Tram. 411-00002/09)

    Ple del Parlament

    Proposta de designació de membres especialistes.

Nota: La sessió començarà a les 15.45 h o un quart d'hora abans de la sessió plenària de la tarda