Comissió de Justícia

Dia:
Dijous, 2 de juny de 2022
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre la memòria del Tribunal corresponent al 2020 (Tram. 359-00010/13)

  Comissió de Justícia

  Sessió informativa o compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença del president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya davant la Comissió de Justícia perquè presenti la memòria del Tribunal corresponent al 2021 (Tram. 358-00008/13)

  Rubén Viñuales Elías, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ana Balsera i Marín, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Sergio Macián de Greef, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Montserrat Vinyets Pagès, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Jordi Jordan Farnós, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Lorena Roldán Suárez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Proposta de resolució sobre la dignificació de les condicions de nomenament i formació inicial dels interins del cos de funcionaris dels serveis penitenciaris (Tram. 250-00527/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 259, 30; esmenes: BOPC, 295, 7)

 • 4

  Proposta de resolució sobre els convenis amb entitats per a aconseguir espais per a mesures penals alternatives (Tram. 250-00534/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rubén Viñuales Elías, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Oscar Aparicio Pedrosa, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 265, 41; esmenes: BOPC, 322, 23)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la senyalització i conservació dels vestigis de la Batalla del Segre a l'entorn de la Bordeta, a Lleida (Tram. 250-00539/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rubén Viñuales Elías, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Judit Alcalá González, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Sílvia Romero Galera, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 265, 48; esmenes: BOPC, 322, 24)

Nota: En relació amb la sol·licitud de compareixença del president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya davant de la Comissió de Justícia perquè presentin la Memòria del Tribunal corresponent al 2021 (Tram. 358-00008/13) en cas que la Comissió aprovi aquesta sol·licitud de compareixença, es proposarà d'alterar l'ordre del dia d'acord amb l'article 54.4 del Reglament, perquè es puguin substanciar seguidament.