Comissió de Justícia

Dia:
Dijous, 28 d'octubre de 2021
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre el compliment íntegre de les penes del líders del procés (Tram. 250-00129/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 57, 50)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la seguretat i la modificació del Codi penal (Tram. 250-00193/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Sergio Macián de Greef, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 74, 65)

 • 3

  Proposta de resolució de rebuig dels indults concedits als condemnats pel referèndum de l'1 d'octubre de 2017 (Tram. 250-00195/13)

  Grup Mixt

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 74, 68)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el reconeixement de les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura a l'espai públic (Tram. 250-00200/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rubén Viñuales Elías, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 79, 84; esmenes: BOPC, 129, 64)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la retirada d'un monument franquista a Montserrat (Tram. 250-00201/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rubén Viñuales Elías, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 79, 86; esmenes: BOPC, 129, 65)

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de Justícia sobre les informacions publicades en el diari "El Mundo" amb relació a les baixes i els expedients disciplinaris dels funcionaris del Centre Penitenciari de Lledoners (Tram. 354-00021/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de Justícia sobre els presumptes suïcidis que s'han produït als centres penitenciaris (Tram. 354-00025/13)

  Jordi Jordan Farnós, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença del secretari general del Departament de Justícia davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre els objectius i les línies estratègiques del departament (Tram. 356-00043/13)

  Sergio Macián de Greef, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença del secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre els objectius i les línies estratègiques del departament (Tram. 356-00044/13)

  Sergio Macián de Greef, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença del director del Memorial Democràtic davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre les línies de treball d'aquest òrgan el 2021 i el 2022 (Tram. 356-00054/13)

  Rubén Viñuales Elías, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença del director de l'Oficina Antifrau de Catalunya davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre les mesures adoptades per a afrontar la corrupció en el sector públic (Tram. 356-00203/13)

  Sergio Macián de Greef, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació de Familiars del Banc d'ADN davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la identificació genètica de desapareguts (Tram. 356-00217/13)

  Jordi Jordan Farnós, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença de Maria Romilda Servini davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre les violacions de drets humans en les dictadures (Tram. 356-00218/13)

  Jordi Jordan Farnós, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.