Comissió de Justícia

Dia:
Dilluns, 5 de juliol de 2021
Hora:
09:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari (article 49.2 del Reglament del Parlament).

 • 2

  Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de Justícia sobre els objectius i les actuacions del Departament en la legislatura actual (Tram. 355-00013/13)

  Lourdes Ciuró i Buldó, Consellera del Departament de Justícia

  Sessió informativa.

 • 3

  Composició de la Comissió de Justícia (Tram. 410-00015/13)

  Junta de Portaveus

  Ratificació del President