Comissió de Justícia

Dia:
Dijous, 16 de juliol de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre el reforç del personal de les presons durant la crisi de la Covid-19 (Tram. 250-01232/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Esperanza García González, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 584, 16)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el garantiment de la protecció del personal de les presons davant la Covid-19 (Tram. 250-01233/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Esperanza García González, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 584, 17; esmenes: BOPC, 630, 31)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la intervenció urgent de la Unitat Militar d'Emergència per a desinfectar els centres penitenciaris (Tram. 250-01234/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Esperanza García González, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 584, 18)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la incorporació del Cos de Bombers de la Generalitat a les tasques de desinfecció d'espais per a lluitar contra la Covid-19 (Tram. 250-01235/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Esperanza García González, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 584, 19; esmenes: BOPC, 630, 31)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la corrupció i les portes giratòries (Tram. 250-00704/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 273, 49; esmenes: BOPC, 314, 7)

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'adopció de mesures per a evitar la corrupció (Tram. 250-01111/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 510, 56)

 • 7

  Proposta de resolució sobre el vestuari del personal de vigilància dels centres penitenciaris (Tram. 250-00799/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 337, 41; esmenes: BOPC, 372, 10)

 • 8

  Proposta de resolució sobre l'impuls de mesures per a millorar l'execució penal (Tram. 250-00830/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 358, 12)

 • 9

  Proposta de resolució sobre el principi comunitari d'autonomia del Ministeri Fiscal com a garantia dels drets i les llibertats dels ciutadans (Tram. 250-00889/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 382, 33)

 • 10

  Proposta de resolució sobre la cobertura de places de funcionaris als jutjats (Tram. 250-01022/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 454, 22; esmenes: BOPC, 499, 13)