Comissió de Justícia

Dia:
Dimarts, 21 d'abril de 2020
Hora:
16:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de Justícia sobre les mesures adoptades per a fer front a la crisi de la Covid-19 (Tram. 355-00133/12)

  Ester Capella i Farré, Consellera del Departament de Justícia

  Sessió informativa.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la planificació, l'organització i l'execució de les mesures preventives i de desinfecció d'espais públics als centres penitenciaris, les seus judicials i els serveis adscrits al Departament de Justícia

  Manuel Rodríguez de l'Hotellerie de Fallois, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la planificació, l'organització i l'execució de les mesures de protecció individual i l'aportació de tests als treballadors públics, al personal adscrit al Departament de Justícia i als interns dels centres penitenciaris

  Manuel Rodríguez de l'Hotellerie de Fallois, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la planificació, l'organització i l'execució de les mesures de reforç del Departament de Justícia per a afrontar el col·lapse judicial

  Manuel Rodríguez de l'Hotellerie de Fallois, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures de protecció per al personal de les seus judicials des de l'inici de la crisi de la Covid-19

  Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la situació dels professionals amb motiu de la pandèmia del Covid-19

  Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per a evitar l'increment de contagis de Covid-19 als centres penitenciaris

  Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per a facilitar el teletreball als treballadors de l'Administració de justícia

  Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les causes del nombre de contagis de Covid-19 al mòdul 4 del Centre Penitenciari de Quatre Camins

  Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades per a lluitar contra la Covid-19 en l'àmbit penitenciari

  Esperanza García González, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades pel govern judicial amb relació a l'emergència sanitària per la Covid-19

  Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

 • 12

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les reaccions rebudes pel Departament de Justícia amb relació a la situació de la població penitenciària sota la seva tutela

  Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

 • 13

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les línies mestres de la represa de l'activitat dels òrgans jurisdiccionals

  Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

 • 14

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades pel Govern de l'Estat per a afrontar l'emergència sanitària provocada per la Covid-19 en l'àmbit de l'Administració de justícia

  Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

 • 15

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades pel Departament de Justícia per a facilitar el teletreball als professionals i operadors de l'Administració de justícia durant la crisi de la Covid-19

  Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

 • 16

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures adoptades pel Departament de Justícia per a millorar l'atenció i el servei al Registre Civil de Barcelona durant la crisi de la Covid-19

  Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.