Comissió de Justícia

Dia:
Dijous, 21 de novembre de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per a presentar la memòria del Tribunal corresponent al 2018 (Tram. 359-00020/12)

  Sessió informativa o compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre el vestuari del personal de vigilància dels centres penitenciaris (Tram. 250-00799/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 337, 41; esmenes: BOPC, 372, 10)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'impuls de mesures per a millorar l'execució penal (Tram. 250-00830/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 358, 12)