Comissió de Justícia

Dia:
Dijous, 5 de desembre de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la formació específica dels funcionaris de justícia en ciberseguretat i delictes informàtics (Tram. 250-00831/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 358, 14; esmenes: BOPC, 392, 10)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la publicació anual d'informes sobre antivirals per a l'hepatitis C als centres penitenciaris (Tram. 250-00832/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 358, 15; esmenes: BOPC, 392, 11)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el millorament de l'accessibilitat al Servei informàtic penitenciari català (Tram. 250-00833/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 358, 16)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la instal·lació de càmeres de videovigilància a les dependències dels centres penitenciaris (Tram. 250-00845/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 365, 21)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de les ofertes públiques de treball publicades al Boletín Oficial del Estado (Tram. 250-00902/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 388, 89; esmenes: BOPC, 452, 8)

 • 6

  Proposta de resolució de convocatòria de reunió de l'Observatori de Dret Privat de Catalunya (Tram. 250-00918/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 400, 51)

 • 7

  Proposta de resolució sobre els projectes de construcció a Tarragona d'un centre penitenciari obert i del Fòrum de la Justícia (Tram. 250-00934/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Carles Castillo Rosique, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 406, 22)

 • 8

  Proposta de resolució sobre el caràcter aconfessional de les institucions de la Generalitat (Tram. 250-00962/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 422, 18; esmenes: BOPC, 468, 22)

 • 9

  Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions de treball als jutjats de guàrdia de Barcelona (Tram. 250-00880/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 382, 24; esmenes: BOPC, 432, 19)