Comissió de Justícia

Dia:
Dijous, 31 d'octubre de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un pla de formació per als funcionaris interins de l'Administració de justícia (Tram. 250-00554/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 231, 106; esmenes: BOPC, 263, 43)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la corrupció i les portes giratòries (Tram. 250-00704/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 273, 49; esmenes: BOPC, 314, 7)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la presó provisional desproporcionada d'una veïna de l'Hospitalet de Llobregat (Tram. 250-00763/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 309, 29)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'ús del català en l'Administració de justícia (Tram. 250-00773/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 320, 54; esmenes: BOPC, 372, 7)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions de treball a l'arxiu dels jutjats de Vic (Tram. 250-00781/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 320, 64; esmenes: BOPC, 372, 8)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la banalització del nazisme i el feixisme (Tram. 250-00797/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 337, 38; esmenes: BOPC, 372, 9)

 • 7

  Proposta de resolució sobre el Programa de rendiment professional (Tram. 250-00798/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 337, 40; esmenes: BOPC, 372, 9)

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Observatori de les Desaparicions Forçades de Menors davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la situació de la desaparició de menors i la necessitat de fer una llei sobre aquesta qüestió (Tram. 356-00586/12)

  Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Observatori de les Desaparicions Forçades de Menors davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la situació de la desaparició de menors i la necessitat d'establir mesures legislatives sobre aquesta qüestió (Tram. 356-00587/12)

  Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya (Tram. 202-00025/12)

  Substitució de membres en la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 118, 37)